Когато дойде до това да проверите дали някой човек е надежден, съществува един ключов фактор, който може да ви даде достатъчно основателна причина за отсъждане. И това е очакването на вина, установи ново изследване. В него учените са успяли да идентифицират с голяма точност “предсказвател” на надеждни намерения и поведение. Екипът излиза със съвет за това, как практически можем да познаем онзи, на когото можем да имаме доверие.

Резултатите им са показали, че тенденцията на един човек да предусети възможността да се почувства виновен, способност, която учените наричат “склонност към изпитване на вина”, е най-силния и точен предсказващ фактор за това колко надежден е този човек. Тази способност е много по-важна за целта от други като екстравертност, отвореност, способност за съгласие, невротизъм и съзнателност. Предусещането на вина е различно от изпитването на вина и то помага на хората  да не вършат постъпки, за които знаят, че ще им донесат вина.

Science Alert