Хората много наивно и много самоуверено предполагат, че човекът е господар на вещите, че може да ги купи, продаде, подари или изхвърли. Купища факти отдавна опровергават това схващане. Човекът изцяло е подчинен на различните вещи, започвайки от своята риза, онази, която е най-близо до тялото, и стигайки до златото в Калифорния или нефта в Ирак. Историята на различните войни – това е тормозът на вещите, избиращи си резиденция, придворни и прислуга.

Иля Еренбург - руски поет, писател и общественик.