"Икигай" - японската концепция за дълъг и смислен живот

23 септември 2017 г., 21:20
1022

Често няма нищо общо с работата или доходите. Снимка: Shutterstock

Каква е вашата причина да се събуждате рано сутрин и да ставате, за да живеете, пита Мениджър Нюз

Ако отговорът на този голям въпрос ви кара да се върнете в леглото и да се завиете през глава, японската концепция "икогай" може да ви помогне, разказва Business Insider. 

Тя произлиза от страната с най-дълголетно население на света. Идеята обаче се разпространява и извън Япония, като начин да се живее по-дълго и по-добре. 

Въпреки че няма директен превод, "икигай" комбинира японските думи "икиру" (да живееш) и "кай" (осъзнаване от човека на какво се надява). Заедно двете оформят концепция за "причината да живеем" или идеята да имаме цел в живота. 

"Икигай" има и исторически връзки - "гай" идва от "кай", което означава черупка - те са били много ценни по време на периода Хейан (794 до 1185), според Акихиро Хасегава - клиничен психолог и доцент в Университета "Тойо Ейуа". С това, към значението на концепцията се прибавя и смисъл "да цениш живота" или "остойностяване в живеенето".

За да откриете вашата причина, или целта на живота ви, експертите препоръчват да започнете със следните четири въпроса: 

За какво живея? В какво съм добър? От какво, дадено от мен, се нуждае светът? За какво може да ми плащат пари? 

Като намерите отговорите и балансирате между тези четири области, ще откриете маршрута си към "икигай".

Това е накратко, за нас западните и европейските читатели, които винаги търсим бърз начин за достигане до нещата и бърза интерпретация на тази философия на живот. Но в Япония "икигай" е бавен процес, който често няма нищо общо с работата или доходите. Проучвания в страната са показали, че макар че в нея за мнозина работохолизмът е голям и смисълът на живота е в работата, всъщност това е за под 32% от хората. Смисълът и там е в други неща.

Прочетете целия текст в Мениджър Нюз.

Ключови думи:
Коментари