Попитали Талес:

- Какво е това, което имат всички?

Талес отвърнал:

- Надеждата; и този, който нищо си няма, има надежда.