„В продължение на 8 години аз видях всички наши герои и патриоти и виждам, че големи хора вършат малки работи, а големите работи се вършат от малки хора."  (Из писмо но Христо Ботев до Т. Пеев, 1876 г.)

Христо Ботев (1848-1876) – български революционер, общественик, поет и публицист. Убит на връх Вола на 20 май 1848 г.