"Преди да лекувате някого, първо го попитайте дали е готов да се откаже от нещата, които са го разболели." (Хипократ)

Хипократ, роден около 460 г., е най-великият лекар на Античността. Наричан е още Баща на медицината и е смятан за една от най-значими фигури в областта на медицината. С името му се свързва Хипократовата клетва.