Идеите трябва да бъдат съчетани с действие. Ако в тях няма секс и жизненост, няма и действие. 

Из "Тропика на рака"