„Препятствията са тези ужасни неща, които виждаш, когато не гледаш към целите си” 

Хенри Форд - американски инженер и предприемач, основател на автомобилната корпорация „Форд“.