"Щедростта не е да ми даваш това, което ми е нужно повече, отколкото на теб, а онова, което на теб ти е нужно повече, отколкото на мен." – Халил Джубран

Джубран Халил Джубран (1883 – 1931) е ливански поет, писател, философ и художник. Повлиян е от митичното учение на Суфизма.