„Колко невежи са хората, които си въобразяват, че любовта се поражда от дълго съжителство и постоянно съпътстване... Истинската любов е рожба на разбирателството на душите, а това разбирателство на душите, ако не стане в един миг, няма да стане нито за година, нито дори за цял век.“ (Халил Джубран)

Джубран Халил Джубран (1883 – 1931) е ливански поет, писател, философ и художник. Повлиян е от митичното учение на Суфизма.