Когато изригването на Везувий погребва римските градове Помпей и Херкулан, сградите били така добре запазени, че археолозите успяват да разчетат множество от надписите по стените.

Преценете дали приличат по нещо на днешните графити.

1. Опий, ти си палячо, крадец и евтин мошеник.

2. Виргула [казва] на своя Терций: ти си лош.

3. Верният Цезий обича М.

4. Епафра, плешива си.

5. Мразя бедняците. Който иска нещо без пари, е глупак. Да плаща и тогава да взима.

6. Гласувайте за Цецилий Капела, кандидат за едил. Той е достоен да управлява държавните дела.

7. Апелес, слуга на императора, заедно с Декстер тук обядваха най-приятно и също така правиха секс.

8. Филерос е евнух.

9. Не ти ли стигат толкова измами, кръчмарю: продаваш ни вода, а сам си пиеш чистото вино.

10. Чудя се, стена, как не си се срутила: толкова досадни надписи носиш.

Източник: МеntalFloss