„Ако знаехте колко рядко ви разбират, щяхте по-често да мълчите.“ (Гьоте)

Йохан Волфганг фон Гьоте, благородник от 1782 г., е германски писател, поет, драматург, хуманист, учен, философ и политик. В продължение на 10 години е държавен министър във Ваймар. Гьоте е сред основните фигури на немската литература и европейския неокласицизъм и романтизъм в края на 18 и началото на 19. век.