Георги Марков за способния човек

15 юни 2017 г., 00:01
993

baldyrgan / Shutterstock

"Моженето е независимост; човекът, който е способен, придобива дух на независимост, който го прави непокорен. Способният човек не може да бъде член на дисциплинирана покорна организация." 

Георги Марков - български писател, театрален и филмов сценарист, а впоследствие – публицист и дисидент, живял и творил по времето на комунистическото управление в България.

Ключови думи:
Коментари