„Да отстраниш от живота си хората, които ти вредят, не е признак на омраза. Просто проявяваш уважение към себе си.“ (Зигмунд Фройд)

Зигмунд Фройд (1856 – 1939) е австрийски невролог и психолог, основател на психоанализата, която е сред основните течения в психотерапията.