Френсис Бейкън за разума и любовта

26 януари 2017 г., 00:00
1182

Everett Historical / Shutterstock

"Невъзможно е да обичаш и да бъдеш разумен."

Френсис Бейкън - английски философ, юрист, политик и писател.

Ключови думи:
Коментари