Детето не е съд, който трябва да напълним, а факел, който трябва да запалим.

*Франсоа Раблe (фр. François Rabelais, 1493-1553) е френски монах, медик и ренесансов писател-хуманист, чиято пародийно-сатиричната поредица "Гаргантюа и Пантагрюел" била ярка противоположност на доминиращия в онази епоха схоластичен стил в науката и изкуството.