Ето и една задача, в която, както си е редно за задача, има числа. Ще успеете ли да се справите?

Кое число трябва да се попълни в празния триъгълник на картинката?

Верният отговор се получава ако от числото над триъгълника извадите числото вляво от него и полученото умножите с числото вдясно на триъгълника.

Мениджър Нюз