"Този, който не може да благодари, не може и да получава. Да бъдете благодарни означава да бъдете щастливи!" - Езоп

Езоп е легендарен древногръцки баснописец, живял в периода около 620–560 г. пр.н.е. Басните на Езоп са преведени (често преработени) на много езици по света, в това число – на френски и руски, от прочутите баснописци Лафонтен и Иван Крилов.