Еврипид за властта

07 септември 2019 г., 02:01
713

Shutterstock

"Кралят е длъжен да помни три неща: че той управлява хората, че той е длъжен да управлява тях съгласно законите, че той няма вечно да управлява.” (Еврипид)

Еврипид  (ок. 480 - 406 г. пр. Хр.) - древногръцки поет и драматург.

Ключови думи:
Коментари