Шеговито за развитието на сексуалните желания на един типичен хетеросексуален мъж от 10- до 80-годишна възраст:

10. Нещо му се иска, но какво - не разбира. 

12. Иска да си поиграе с... 

14. Иска каквото и да е момиче. 

16. Иска точно тази, защото тя дава на всички. 

18. Иска всички... да опита по веднъж! 

20. Иска точно това момиче, защото тя не дава на никой. 

25. Иска само тази жена, защото тя е по-добра от всички! 

30. Иска онази жена, защото е чужда. 

35. Иска всички жени, освен своята. 

40. Иска ето това 16-годишно глупаче. 

45. Иска еднооката съседка - тя едва ли ще откаже. 

50. Никоя не иска, омръзнали са му... но трябва! 

55. Иска някоя да си поиграе с...? 

60. Иска каквато и да е жена, но вече много-много не може. 

65. Дава си вид, че все още нещо му се иска. 

70. Слава богу, вече не трябва да си дава вид. 

75. Помни как му се е искала онази жена... 

80. Помни, че нещо му се е искало, ама какво - не помни...