Един мъж отишъл в гората на лов, но се изгубил по пътя. В продължение на дни се скитал в гората, разочарован и объркан, отчаяно се опитвал да намери пътя си към вкъщи, но безуспешно.

След известно време видял друг човек, който се приближавал от далечината. Най-накрая се обнадеждил и си помислил – „Този знае как да ме измъкне от тази гора.“

Когато се срещнали той побързал да му каже – „Братко, можеш ли да ми кажеш как да изляза от тази гора? Движа се с дни, но не успявам да намеря пътя.“

Другият му отговорил – „Аз също не зная изхода. Скитам се из тези дървета в продължение на дни. Да вървим заедно. Може би така ще намерим изхода.“

Двамата мъже вече били обнадеждени.

Помощта прави нашето страдание поносимо.