„Богатството ни се състои не от това, което имаме, а от това, което ни радва.

"Богатството, изисквано от природата е ограничено и лесно за набавяне; но богатството, изисквано от суетни идеали се разширява до безкрайност."