„Не разваляй това, което имаш, мечтаейки за това, което нямаш; запомни, че това, което имаш сега, някога е било сред нещата, за които само си се надявал.“ (Епикур)

Епикур е древногръцки философ, основоположник на епикурейството.