„Ще се оправят работите. Злото не е трайно, доброто е господар на човешкото сърце.“

Из „Гераците“