Резултатите, публикувани в списанието Psychological Science, показват, че хората, страдащи от депресия, трудно различават отрицателните емоции. За разлика от тях, хората, които не са депресирани, посочвали по-ясно какви отрицателни емоции преживяват.

Положителните емоции обаче били ясно различими, както за депресираните, така и недепресираните участници.

„Нашите резултати показват, че повече конкретика относно отрицателните емоции може да е от полза. Най-добре е да не си казвате, че се чувствате като цяло зле. Бъдете конкретни. Дали е гняв, срам, вина или някаква друга емоция? Това може да ви помогне да я избегнете и да подобрите живота си. Една от основните ни цели е да улесним развитието на този тип емоционална интелигентност сред хората в широк мащаб“.

Източник: PsyBlog