„Кажи на хората, че в небесата има невидим човек, който е създал вселената, и масата от тях ще ти повярват.

Кажи им, че боята е мокра и ще поискат да я докоснат, за да са сигурни." (Джордж Карлин)

Джордж Денис Патрик Карлин (1937 - 2008 г. е американски комик, актьор и писател от ирландски произход, носител на награда „Грами“.