За мен е трудно да привикна към тези променящи се времена. Аз помня времето, когато въздухът беше чист, а сексът – мръсен.

Джордж Бърнс - артистичен псевдоним на Нейтън Бърнбаум, американски актьор, комедиант и писател.