“Живот, преминал в допускането на грешки е не само най-почтен, но и по-полезен от живот, прекаран е правене на нищо.” (Джордж Бърнард Шоу)

Джордж Бърнард Шоу е виден британски писател от ирландски произход – драматург, есеист, театрален критик, общественик и пътешественик. Носител на Нобелова награда за литература (1925).