Да бъдеш отворен към нови преживявания и добросъвестен е четири пъти по-важно от интелигентността при прогнозиране на академичния успех, открива ново изследване.

Хората, които са отворени към нов опит са по-склонни да имат въображение, да са наясно с чувствата си, интелектуално любопитни и търсещи ртазнообразие.

Добросъвестните хора междувременно са дисциплинирани, изпълняват задълженията си и са добри в планирането.

„По отношение на ученето характерът е много по-важен от интелигентността за ръководство както на учениците, така и на учителите,  казва авторът на изследването Артър Поропат. – На практика, количеството усилия, които учениците са готови да положат и това къде са насочени тези усилия е не по-малко важно от това кой колко умен е.“

Изследването обхваща данни от десетки хиляди ученици.

Личните оценки на учениците за собствения им характер се оказали също толкова добри в прогнозирането на успеха им на изпитите, колкото и тестовете за интелигентност.

Но когато друг човек, който ги познава, оценява техния характер, това предвижда представянето им на изпитите почти четири пъти по-добре, отколкото интелигентността.

„Тестовете за интелигентност винаги са били тясно свързани с образованието и оценките и следователно се е разчитало на тях, аз да се предвиди кой ще се справи добре. Влиянието на личностните качества върху ученето е истински изненадващо за изследователите в областта на образованието и за всеки, който си мисли, че е бил добър в училище, защото е „умен“, допълва д-р Поропат.

Добрата новина е, че и двете качества, както добросъвестността, така и отвореността към преживявания могат да бъдат тренирани.

„Характерът наистина подлежи на промяна и педагозите, които са насърчавали тези два аспекта на личността на учениците – добросъвестност и отвореност към преживявания – са постигнали подобряване на способностите на учениците за учене.

За разлика от това, има малко доказателства, че интелигентността може да се „преподава“, въпреки множеството приложения за умствена тренировка.“

Източник: PsyBlog