"Обича ли, човек може да живее и без щастие." (Фьодор Достоевски)

Фьодор Миха̀йлович Достоѐвски (1821 - 1881) е руски писател и публицист, най-известен със своите романи „Престъпление и наказание“, „Братя Карамазови“, „Идиот“ и „Бесове“ и др.