„Вашето дете е силно по тенис и слабо по математика. Повечето родители биха наели учител по математика. А аз бих наел учител по тенис.“ (Дийпак Чопра)

Дийпак Чопра, роден през 1946 година, е индийски лекар, мислител и писател, съчинил значително количество книги на тема мистика и алтернативна медицина.