„Добре е да си отидеш от живота като от пир: без да си жаден, но и без да се опиеш.” 

Диоген Синопски (412 - 323 г. пр.н.е.) - гръцки философ.