„В човешкото сърце винаги остава поне още една капка сила - докато е живо, докато се надява, докато вярва.“

Димитър Талев Петров Палисламов (1898 - 1966) е изтъкнат български писател и журналист, автор на тетралогията „Железният светилник“, „Преспанските камбани“, „Илинден“ и „Гласовете ви чувам“.