Пет процента от децата заекват. Проблемът е преходен, но не бива да се подценява, защото някои нарушение на говора, ако не се коригират, остават за цял живот.
А, от друга страна заекването може да е сигнал, че детето има някакви трудности и проблеми в ежедневието, с които не може да се справи. 

Често то иска да каже някои думи, а усилието да ги произнесе бързо или да намери най-точните, го кара за запъва. И повтаря първата буква или сръчка като удължава гласната след нея (д-д-д -а-ай ми). 
То обикновено не гледа събеседника си в очите, понякога прави мимики, бръчка вежди и тропа с краче.

В 70 на сто от случаите това смущение се явява между 2 и 5 години. Децата повтарят срички, думи, фрази, които накъсват речта им.

След 5-годишна възраст обикновено те се научават как да координират мускулите, които имат контрол върху говора и проблемът при 50 на сто се решава от само себе си.
Другите 50 процента обаче не успяват да се справят и продължават да заекват и като възрастни.

Много са теориите на какво се дължи говорният дефект. Допуска се, че силен стрес на бременната може да кодира този проблем и да го заложи в бъдещото поколение. Други го свързват с гените.
Твърдят, че при деца, които заекват, в 60 процента се откриват и роднини със същия проблем.
Известно е, че заекването може да се дължи на средата и на неправилния модел, на който детето подражава. Например баба или дядо, които се грижат за детето и имат говорен дефект и не произнасят правилно думите. И докато хлапето учи, то им подражава и заучава грешно произношение.

Има и една хипотеза, която свързва заекването с особеност в работата на мозъка и с преработването на говорната информация.

Кога да търсим помощ?

В 3 от всеки 4 случая заекването е преходно и изчезва за около няколко месеца. То е сигнал, че детето минава през някакви трудности. Възможно е изискванията към него да са твърде високи, ритъмът му на живот да е прекомерно забързан, емоционалната обстановката да е натоварена, а вниманието към него по-малко, заради идването на ново бебе в къщи, например.

Ако в този момент не му окажем помощ, е много вероятно то да се свие в черупката си и да се затвори. И в този случай заекването може да се затвърди. Ако детето започне да заеква преди да наварши 6 години, дефектът лесно може да се поправи. Защото в тази ранна възраст мозъкът му е много пластичен.

Каква помощ е нужна?

Когато запъването тревожи родителите в продължение на няколко седмици и се случва не само вкъщи, но и в училище, е добре те да потърсят компетентна помощ.

Независимо от причината, детето трябва да се заведе на логопед, ако до 5-годишна възраст говорът му остава накъсан.

Проблемът трябва да се овладее преди малчуганът да тръгне на училище, защото често той става повод за подигравки. Това потиска и руши самочувствието. Повод е по-късно младият човек да отбягва компании и да се изолира. Дефектът може да предопредели дори избора на професия.

Продължава на страницата на Новите родители