Някои родители, чиито деца не проговарят до тригодишна възраст, се вслушват в съветите на познати, съседи и приятели. „Ще проговори и после няма да спре“. Това е опасна стратегия, която може да доведе до необратими последици.

„Когато родител чуе, че детето на съседа е проговорило на 5, сякаш се успокоява и не проверява тази информация. В еуфория си той проектира това преживяване върху себе си. Отпуска се, успокоява се и губи ценно време “, обяснява неврологът д-р Татяна Стецка. 

Много е важно да поддържате критично мислене във всяка ситуация, която се отнася за здравето. И дори ако нечие дете започне да говори много и правилно едва на петгодишна възраст, е важно

ситуацията да се анализира в детайли

И често в анализа изплуват много интересни факти и нюанси. 

Ако детето има забавяне в развитието на речта, е необходима консултация с невролог, за да се изключат сериозни патологии. 

Забавеното развитие на речта може да прикрие увреждане на слуха, епилептична активност, генетични заболявания, разстройство от аутистичния спектър.

И тук е много важно да не губите време, тъй като това може да бъде изоставане не само в речта. Забавянето може да ви струва много скъпо в крайна сметка.

Ако има нарушения в развитието от по-глобален характер, специалистът ще помогне да ги идентифицира навреме. 

Ако след като навърши 1 г. детето не казва и дума 

Трябва да се консултирате с вашия педиатър, съветва логопеда Алина Горбатова.

Ако не бъдат открити нарушения, детето трябва да бъде поставено в разговорна среда възможно най-скоро.

Речта му трябва да се развива активно чрез игри и специални занимания, по начин, който да е интересен и да заинтригува детето.

Ако собствените ви усилия не са достатъчни, се свържете с логопед.

Основното нещо е да не чакате детето да проговори от само себе си.

Не губете време.

Пропуснатите 4-5 години са много дълъг пероид, особено в предучилищна възраст, когато детето се развива активно.

Мона Василева / Новите родители