„Човек трябва да отиде да живее на село, в полето, за да види звездите. Светлините на града ни пречат да ги виждаме.” (Атанас Далчев)

Атанас Далчев (1904 – 1978 г.) – един от най-видните български поети и преводачи на XX век, автор на поезия с ярко философска проблематика.