Човек се ражда, за да живее, а не за да се готви да живее.

Борис Пастернак (1890–1960) е руски поет и писател от еврейски произход, автор на романа "Докторо Живаго", издаден десетилетия след кончината му. Лауреат е на Нобелова награда за литература за 1958 г.