„Аз не познавам друг белег на превъзходството освен добротата.” (Бетховен)

Лудвиг ван Бетхо̀вен (1770 – 1827) е немски класически композитор, представител на Виенската школа, смятан за един от най-великите композитори в историята на музиката.