Полската мишка била прочута със своето гостопри­емство. Затова, когато градската мишка дошла да я на­вести, тя й предложила всичко, което имала - малко зрънца, ябълки, няколко още кисели гроздови зърна. Учудена от нейната бедност, градската мишка се съжа­лила над нея и я поканила в своя дом.

Тя живеела доста охолно в складовете на един богат търговец. И когато я посетила нейната бедна роднина, градската мишка я поканила на трапеза, отрупана с ме­са, риби и сладкиши. Полската мишка започнала да се храни със завиден апетит и непрекъснато хвалела до­макинята за разкоша, в който живее. Да, но насред при­казната вечеря стопанинът се върнал и двете мишки би­ли принудени да напуснат трапезата и да се скрият със светкавична бързина. То се знае, богатият господин не желаел да си има работа с тях и ако ги видел, щели на­истина да загазят. Щом се шмугнали в една дупка, гос­тенката се обърнала към домакинята:

- Сега разбирам каква цена плащаш за превъзход­ната си храна. Аз предпочитам да живея свободно на скромна трапеза, отколкото да се храня добре с вечно свито сърце.

И като казала тези думи, полската мишка се сбогувала с градската мишка и доволна се завърнала вкъщи.