"Като се стремиш към невъзможното, постигаш възможното в най-висока степен."

Аугуст Стриндберг - шведски драматург и писател.