Артур Шопенхауер за истината

17 декември 2016 г., 00:00
1756

 Nicku / Shutterstock

Всяка истина преминава през три фази. Отначало е осмивана. След това е яростно отричана. Накрая бива възприемана като очевидна.

Артур Шопенхауер - немски философ.

Ключови думи:
Коментари