„Сигурен съм, че Вселената е пълна с интелигентен живот. Просто е твърде интелигентен, за да пристигне тук.”