Анди Уорхол за живота

15 юни 2016 г., 11:57
657

 

Наложително е да се обзаведете със специален сандък за всеки месец, в който да захвърляте всичко, а в края на месеца да го заключвате. После отбелязвате върху него датата и го пращате в Джърси. Добре би било да се провери дали е доставен, но даже и да се загуби по пътя, не е беда ­ една грижа по-малко, един товар, свален от плещите ви.

Снимка: Jack Mitchell, CC BY-SA 4.0-3.0-2.5-2.0-1.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15047586

Ключови думи:
Коментари