От всички сексуални отклонения целомъдрието е най-странното.

Анатол Франс - френски писател. През 1921 г. получава Нобелова награда за литература.