Да те ударят не е толкова ужасно. Ужасно е самото очакване.