Недостоен за свободата е този, който не я желае за своите противници така, както за себе си.

Александър Грин - изтъкнат руски писател, известен предимно със своята романтична проза.