“Личният пример не е просто най-важното средство, с което можем да влияем на другите. Той е единственото средство.” Алберт Швайцер - германски лекар, философ, теолог, органист, музиколог и общественик. Носител на Нобелова награда за мир за 1952 г.