“Всеки е гений. Но, ако се съди по способността на една риба да изкачи някое дърво, тя ще живее целия си живот смятайки, че е глупава.”-

Алберт Айнщайн - немски физик–теоретик, философ и писател отеврейски произход, работил през голяма част от живота си в Швейцария и Съединените щати.