Когато очакваш да се случи нещо важно и приятно, имаш усещането, че времето забавя своя ход. Минутите се превръщат в часове, часовете се превръщат в дни... Но ако гледаш интересен филм или държиш ръката на любимия човек, и минутите, и часовете политат в устремен бяг, и цялото време на света се превръща в секунда...

Вижте какво казват фактите за количеството време, което ще изразходите през живота си за обичайните неща и... се замислете. Може би е време за промяна!

Gallery
4 месеца ще се смеете!

Снимка: Shutterstock

Gallery
14 дни ще се целувате!

Снимка: Shutterstock

Gallery
11 години ще бъдете онлайн!

Снимка: Shutterstock

Gallery
25 години ще спите!

Снимка: Shutterstock

Gallery
9 години ще гледате телевизия!

Снимка: Shutterstock

Gallery
10 години ще работите!

Снимка: Shutterstock

Gallery
87 процента от живота си ще прекарате в затворено помещение!

Снимка: Shutterstock

Gallery
4 години ще се храните!

Снимка: Shutterstock

Gallery
4 години ще се взирате в екрана на своя телефон!

Снимка: Shutterstock