1. Най-тежкото на този свят е ...Синият кит! Всичко останало са дреболии!

2. Най-добрият учител в живота е опитът. Взема скъпо, но обяснява ясно.

3. Когато нещата при вас вървят зле, не вървете с тях.

4. Времето, изгубено с удоволствие, не се смята за изгубено.

5. Ако някой ви залива с ругатни, злоба и обиди, задавете го с оптимизъм.

6. Да благодарим на хората, които влязоха в живота ни и го направиха прекрасен. И още, да благодарим на тези, които излязоха от него и го направиха още по-прерасен.

7. Щастието, знаем, не може да се купи. Но може да се купи яхта и с нея да се доплава по-близо до него.

Източник: МениджърНюз